Λίγα Λόγια

Παιδίατρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

τ.Παιδίατρος στο Τζάνειο Γ.Ν.Π.,Επιστημονική Συνεργάτης του Μαιευτηρίου ΗΡΑ και της Ευρωκλινικής Αθηνών και παιδίατρος Υγειονομικής υπηρεσίας ΟΣΕ.

Συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια, εντός και εκτός Ελλαδος της Ελληνικής παιδιατρικής εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικης εταιρείας.

Ειδικευμένη σε νεογνολογία, αναπτυξιακές διαταραχές, γενικός παιδιατρικός και προεφιβικός έλεγχος, διαγνωστική και συμβούλευτική συνεργασία με διαπιστευμένο ενδοκρινολογικό κέντρο.