- Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας
- Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος
- Διάγνωση και παρακολούθηση άσθματος
- Διάγνωση και παρακολούθηση Χρόνιας Βρογχίτιδας και Εμφυσήματος
- Διάγνωση και αντιμετώπιση λοιμώξεων του αναπνευστικού

Email: christinekar1@yahoo.gr